Naujienos

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ NUOTRAUKŲ PARODA ,,STEBIU PASAULĮ PRO MIKROSKOPĄ“

„Pasaulyje, kuriame gausu mokslinių tyrimų produktų, mokslinis raštingumas tapo būtinybe kiekvienam. Kiekvienas turi naudoti mokslinę informaciją, kad priimtų kasdienius sprendimus. Kiekvienas turi sugebėti protingai įsitraukti į viešąjį diskursą ir diskutuoti svarbiais mokslo ir technologijų klausimais. Ir kiekvienas nusipelno dalytis įspūdžiais ir asmeniniu pasitenkinimu, kurį gali sukelti gamtos pasaulio supratimas ir mokymasis.“ (Nacionalinė mokslinių tyrimų taryba)
Gamtinė aplinka turi tiesioginę sąsaja su vaiko pažinimo kompetencijų ugdymu, mokslas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje yra paprastas, bet labai svarbus, jo srities įtraukimas vaikams padės tyrinėti idėjas ir objektus, kurių gal būt nesugalvotu tyrinėti patys, o vienas populiariausiu technologijų yra mikroskopas.
Šios idėjos įtraukimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą skatina įgyti pažinimo, kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis kompetencijas.
Paroda vyko 2021 m. gruodžio ir 2022 m. sausio mėn.  Parodos tikslas – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus į ugdymo programą įtraukti mokslinius prietaisus – mikroskopą, suteikti pagrindus mokslo sampratai ir moksliniam mąstymui. Skatinti vaikų mokslinį smalsumą, gebėjimą kritiškai mąstyti, samprotauti, remiantis informacija spręsti problemas, galimybę tiesiogiai arba netiesiogiai lavinti įvairius įgūdžius.
Parodoje dalyvavo 31 lopšelio-darželio 3 – 6 m vaikai iš visos šalies. Projekto dalyviai naudojo įvairiausias gamtines priemones nuo kristalų iki sėklyčių, mokytojai vaikus supažindino su mikroskopu išmokė jo dalis ir kaip juo naudotis, parodoje buvo naudojami įvairaus tipo mikroskopai.

Mokytoja Rosita Vaškienė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.