Naujienos

20-IES METŲ VEIKLOS JUBILIEJUS IR 2021–2022 MOKSLO METŲ PRADŽIOS ŠVENTĖ

Š. m. rugpjūčio 30 d. Skuodo vaikų lopšelio-darželio bendruomenė minėjo 20-ies metų veiklos jubiliejų ir naujų mokslo metų pradžią. Šia proga visi rinkosi į Skuodo rajono kultūros centrą, kur bendruomenės narius sveikino Skuodo rajono savivaldybės vadovai ir specialistai. Renginio metu aptartos ir svarbios lopšelio-darželio aktualijos: „2021–2022 mokslo metų prioritetai“ – Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktorė Audronė Pitrėnienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė, „Aktyvi mokykla“ – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vilma Donielienė, „20-asis rugsėjis su dienynu MUSUDARZELIS.LT – Skuodo vaikų
lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė, „Vasaros džiaugsmai ir rūpesčiai“ – Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Regina Ramanauskienė. Renginys užbaigtas performanso „20-asis rugsėjis…“ pristatymu ir dovana „Ir akims ir sielai…” – grupės el Fuego koncertas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė