Naujienos

RENGINYS – KONCERTAS, SKIRTAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI PAMINĖTI „MAŽOJE ŠIRDELĖJE – VISA LIETUVA“

Š. m. kovo 10 d. Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje per zoom platformą vyko renginys – koncertas „Mažoje širdelėje – visa Lietuva“. Koncertą pradėjo lopšelio-darželio direktorė Audronė Pitrėnienė tardama šiuos žodžius: ,,Kovo 11 – oji ypatinga diena. Tai atgimusios Lietuvos šventė, garbės ir orumo, atkūrimo diena. Mylėkime savo kraštą, kalbą ir žmones, nepamirškime istorijos ir kurkime Lietuvą kartu.“
Tai koncertas, tapęs tradiciniu, pandemijos pakoreguotas, persikėlęs į virtualią erdvę, skirtas bendravimo ir bendradarbiavimo ryšiams sustiprinti. Koncertą atidarė priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, kurie atliko darželio himną „Daržely smagu“. Renginio metu padėkota šešiems lopšelio-darželio socialiniams partneriams – rėmėjams už nuoširdų, šiltą bendravimą ir bendradarbiavimą, už teikiamą paramą bei pagalbą organizuojant renginius ir veiklas lopšelio-darželio vaikams. Per koncertą buvo paskelbtos net šešios nominacijos „Metų socialinis partneris 2020“.  Kiekvienas nominantas gavo padėkos statulėlę „Pelėda“.
Pati pirmoji nominacija buvo dedikuota Danutei Kazlauskienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai einančiai Pr. Žadeikio gimnazijos direktoriaus pareigas. Nominantei skambėjo „Varpelių“ grupės ugdytinio Motiejaus Vaškio atliekama daina „Kuo aš būsiu“.
Antrąją nominaciją vainikavo „Varpelių“ grupės mergaičių trio: Godos Petrulevičiūtės, Elijos Stanevičiūtės, Urtės Narkutės – daina „Maža širdelė“. Taip buvo pamalonintas  antrasis nominantas – UAB „Kuršasta“ valdybos pirmininkas Stanislovas Martinkus.
Trečioji padėkos ,,Pelėda“ iškeliavo į Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus direktorės Gintarės Sakalauskienės rankas. Lopšelio-darželio vaikai nominantei skyrė lietuvių liaudies šokį „Patrepsienis“.
4 – oji nominacja įteikta UAB „Woodmeta“ generaliniam direktoriui Donatui Jazbučiui.  Jo garbei „Varpelių“ grupės vaikai pagrojo kūrinį „Lemtetiūdis“.
UAB „Skuodo virvės“ direktorius Kazys Domarkas taip pat nebuvo pamirštas. Jam atiteko penktoji padėkos ,,Pelėda“. Priešmokyklinio ugdymo grupių mergaitės nominantui sušoko šokį su žaislais „Žaislų legato“.
Paskutinė padėkos nominacija atiteko UAB „Mirilda“ direktoriui Algiui Reliugai. Buvo pristatyta lopšelio-darželio B. ir R. Mikštų šeimos premjera – filmuota kompozicija „Grįžtu namo“.
Visi socialiniai partneriai padėkojo už nominacijas, įvertinimą,  už atskridusias ,,pelėdas“ į darbovietes, kurios ne tik pradžiugino, bet ir įkvėpė dar geresniems darbams.
Lopšelio-darželio direktorė Audronė Pitrėnienė dėkojo visiems vaikams, dalyvavusiems koncerte. Jiems buvo perduoti šakočiai. Padėkos žodžiai keliavo ir pedagogams: Skuodo rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkos raštai perduoti muzikos mokytojai metodininkei Aušrai Alonderienei už vaikų paruošimą koncertui. Taip pat padėkos raštas pasiekė spec. pedagogo Tomo Kinčiaus rankas, kuris pagelbėjo su  koncerto video įrašų paruošimu.
Lopšelio-darželio padėkos raštai buvo įteikti  priešmokyklinio ugdymo mokytojoms: Vidai Bružienei, Rasai Butavičienei, Sadai Kubilienei, ikimokyklinio ugdymo mokytojoms: Linai Untulienei, Gabrielei Mikalauskaitei už pagalbą ruošiant vaikus  šiam puikiam renginiui – koncertui.
Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė pasidžiaugė koncertu ir tuo pačiu visus pasveikino su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.
Skuodo rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Renata Kilijonienė savo kalboje akcentavo, kad be vadovo idėjų ir pastangų, kuris viską inicijuoja, nebūtų tokio gražaus renginio. Vedėja virtualiu būdu perdavė padėkos raštą lopšelio-darželio direktorei Audronei Pitrėnienei už inovatyvias idėjas, iniciatyvumą, organizacijos garsinimą ne tik rajono, bet ir šalies mastu. O Skuodo rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja Loreta Vasiliauskienė dėkodama išsakė mintį, kad visi darbai daromi vardan Lietuvos, vardan mūsų vaikų ateities.
Muzikos mokytoja Aušra Alonderienė taip pat tarė nuoširdžiai ačiū direktorei Audronei Pitrėnienei ir direktoriaus pavaduotojai Simonai Jurčei už palaikymą, padrąsinimą ir pagalbą ruošiantis koncertui. Ji pasidžiaugė, kad vaikai vis prisimena tokius koncertus.
Direktorė padėkojo visiems koncerto dalyviams, žiūrovams, lopšelio-darželio darbuotojams už gražų renginį. Ji mananti, kad visi susitelkę galime daug nuveikti, pradžiuginti vieni  kitus ir palinkėjo kitame koncerte susitikti gyvai.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genovaitė Savickienė