Naujienos

Respublikinė metodinė valanda

Š. m. vasario 11 d. 14.00 val. ZOOM platformoje vyko respublikinė metodinė valanda „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių kalbinių gebėjimų ugdymas taikant inovatyvius ugdymo (si) metodus”.  Pranešėjos: Skuodo vaikų lopšelio-darželio mokytoja (auklėtoja) metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais Jovita Liaučienė, logopedė metodininkė Rita Pilibaitienė, mokytoja (auklėtoja) metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais Genovaitė Jakštienė, vyresniosios mokytojos (auklėtojos), dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais Lina Šmitienė ir Laima Gruzincevienė. Nuotolinį susitikimą moderavo direktorė Audronė Pitrėnienė.
Metodinės valandos metu buvo pristatyta  virtuali ugdymo priemonių  paroda, kurią pamatyti galite ir Jūs:

https://padlet.com/pinapinokiu/kj4o2p1dsbsfzb1e

 

Pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė