Naujienos

Mokytojų (auklėtojų) ir kt. pagalbos vaikui specialistų tarybos posėdis

Š. m. sausio 28 d. vyko mokytojų (auklėtojų) ir kt. pagalbos vaikui specialistų tarybos posėdis ZOOM platformoje. Posėdžio metu pristatyta 2020 m. veiklos plano ataskaita (pranešėjos direktorė A. Pitrėnienė, direktoriaus pavaduotojos ugdymui S. Jurčė, G. Savickienė, direktorius pavaduotoja ūkio reikalams R. Ramanauskienė),  vidaus audito įsivertinimo darbo grupės tyrimo „Nuotolinio ugdymo(si) patirtys“ rezultatai (pranešėja įsivertinimo grupės narė M. Beniušytė), apžvengta ir pandemijos situacija Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje (pranešėja sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistė I. Žvirblienė).

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė