Naujienos

Nauji informacinių kompiuterinių technologijų taikymo iššūkiai ir sėkmės logopedo darbe

Informacinės ir komunikacinės technologijos (toliau – IKT) – efektyvi ir šiuolaikiška mokymo priemonė, kurios naudojimas yra ypač aktualus, siekiant kokybiškos, veiksmingos ir modernios mokymo ir mokymosi proceso kaitos. Dirbant su šiuolaikiniais vaikais, kurie dar vadinami „technologijų pasaulio čiabūviais“ būtina kalbėti jų kalba.
IKT sistemingai buvo taikoma mano, kaip logopedo darbo praktikoje, bet 2020 metais, kovo mėnesį įvedus visuotinį nuotolinį ugdymą, IKT tapo neatsiejamos nuo kasdienio logopedo darbo. Vykdant nuotolinį ugdymą 2020 metų kovo – gegužės mėnesiais vaikams logopedo parengta kalbinė medžiaga, atgalinis ryšys iš tėvų, konsultacijos vyko „Facebook Messenger“ pagalba arba telefonu. O nuo 2020 metų spalio mėnesio vis drąsiau pradėta naudotis vaizdine programine įranga „Zoom“, kurios pagalba, logopedinės pratybos sėkmingai vyksta nuotoliniu būdu. Tai paskatino ieškoti naujų programėlių, platformų, tinklapių, naujų ugdymo metodų ir būdų, bei išnaudoti lengviausiai prieinamas ir gerai įvaldytas kompiuterines programas, kurių pagalba būtų galima paįvairinti vaikų kalbinį ugdymą, teikiant logopedinę pagalbą tiek tiesiogiai, tiek nuotoliniu būdu.
IKT dažniausiai taikomos garsų tarimo įtvirtinimui, foneminės klausos lavinimui, garsų diferencijavimui, kalbos gramatinės sandaros formavimui, rišliosios kalbos ugdymui. Jau keletą metų logopediniame darbe kūrybiškai, pagal vaikų kalbinius gebėjimus, pritaikau „Frepy.eu“ tinklapyje parengtus žaidimus. Čia gausu žaidimų lietuvių kalba internetu priešmokyklinukams, bet kūrybiškai galima pritaikyti ir ikimokyklinio amžiaus vaikams. Tai vienas iš keleto lietuviškų tinklapių kur vaikai žaisdami mokosi skaityti, skaičiuoti, pasakoti istorijas, rūšiuoti, plečia žodyną ir plėtoja rišliąją kalbą. Užduotys yra ne tik parašytos, bet ir įgarsintos lietuviškai.
Dirbant nuotoliniu būdu kovo – gegužės mėnesiais, nemažas iššūkis buvo kaip sudominti vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, kalbine medžiaga, kad ji būtų patraukli, suprantama, tikslinga ir įdomi, atitiktų vaikų kalbinius gebėjimus. Todėl kilo idėja, kad kiekvieną savaitę, kalbinę medžiagą pateiktų šiuolaikiniai, vaikams puikiai žinomi animacinių filmukų personažai (šuniukai Patruliai, Kempiniukas Plačiakelnis, Ledo šalies herojai, Vienaragiai ir kt.). Idėja pasitvirtino, nes tėvai džiaugėsi, kad vaikai noriai dirba ir laukia naujų užduočių. Vaikai patys rašė ir siūlė, kokių personažų dar norėtų. Taip pat kiekvienos savaitės pabaigoje, aktyviausiems vaikams ir jų tėveliams, kurie atliko kalbines užduotis, buvo išsiunčiamos asmeninės padėkos už šaunų ir aktyvų savaitės darbą. Tai buvo nedidelė paskata ir atlygis už atliktus savaitės darbus.  Visa kalbinė medžiaga, užduotys ir padėkos buvo rengiamos Microsoft PowerPoint programa.
Organizuojant logopedines pratybas „Zoom“ platformoje logopedo darbą palengvina parengtos įvairios interaktyvios mokomosios priemonės iš „Wordwall.net“, „Learningapps.org“, “Jigsawpalnet.com“ tinklapių. Vaikai su pateiktomis užduotimis puikiai susitvarko atlikdami jas kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje ar telefone, o logopedo ir tėvų darbas yra siekti, kad kalbinės užduotys būtų atliktos tikslingai ir  teisingai. Taip pat  puikiai išnaudojamos kompiuterinės Microsoft Word, Microsoft PowerPoint programomis, kad būtų galima kuo efektyviau ir praktiškiau pateikti užduotis, demonstruoti  įvairią vaizdinę  medžiagą.
Renkant ir sisteminat įvairią vaizdinę medžiagą vaikų kalbos ugdymui labai pasitarnavo „Youtube.com“, „Pinterest.com“, „Google“ socialinių tinklų neišsemiami informacijos klodai. Ten surasta medžiaga buvo kūrybiškai pritaikoma ir pateikiama vaikams. Labiausiai vaikams patinka viena iš naujovių –  interaktyvios artikuliacinės mankštos su personažais. Originalios video mankštos buvo parengtos ukrainiečių, ispanų, rusų kalbomis, tad jas teko šiek tiek adaptuoti ir pritaikyti, kad būtų galima taikyti logopedinėse pratybose. Interaktyvios mankštos –  efektyvi priemonė lavinant artikuliacinį aparatą, ypač dirbant nuotoliniu būdu. Jos patrauklios, labai paprastos, nesudėtingos it gali atlikti įvairaus amžiaus vaikai.
Karantino laikotarpiu įvedus kontaktinių konsultacijų apribojimus dėka IKT nenutrūko glaudus logopedo ir tėvų bendravimas ir bendradarbiavimas. Toliau sėkmingai tęsiamos konsultacijos nuotoliniu būdu. Tėvams siunčiamos nuotraukos, video medžiaga kaip vaikui sekėsi dirbti per logopedines pratybas, kaip atlikti artikuliacinės mankštos pratimą ar ištarti garsą. Darbas su tėvais sėkmingai vykdomas „Facebook Messenger“ programėlės pagalba. Tėvai turi galimybę stebėti ir vertinti logopedo ir vaiko darbą per nuotolines „Zoom“ platformoje vykstančias logopedines pratybas.

Skuodo vaikų lopšelio-darželio logopedė metodininkė Rita Pilibaitienė