Naujienos

Projekto „Inovacijos vaikų darželyje” rezultatai

Skuodo vaikų lopšelio-darželio komanda: mokytoja (auklėtoja) Rasa Butavičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamame projekte ,,Inovacijos vaikų darželyje” (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001).  Projektą ,,Inovacijos vaikų darželyje“ iniciavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius, jį vykdo ŠMSM Nacionalinė švietimo agentūra, o projekto trukmė – 48 mėnesiai.
Projekto metu metodinės medžiagos autoriai parengė rinkinius (leidiniai su priedais) priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Todėl išklaususios viso projekto mokymus, lopšelio-darželio komanda įgyvendino vieną projektą ir š. m. lapkričio 20d. jį pristatė paskutiniame mokymų programos seminare, kuriame dalyvavo metodinės medžiagos autoriai, švietimo formuotojai ir kiti projekto dalyviai.
Projekte dalyvaujanti Skuodo vaikų lopšelio-darželio komanda nekantrauja ir su Jumis pasidalinti įgyvendinto projekto rezultatais.

Pažinimo kompetencijos projektas „Kokios formos supa mus?”

Pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė