Naujienos

„ATEITIES DARŽELĮ KURIAME ŠIANDIEN 2020“

Š. m. birželio 16 d. Skuodo vaikų lopšelis-darželis organizavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bendruomenių nuotolinę praktinę konferenciją „Ateities darželį kuriame šiandien”, kuriame dalyvavo vadovai ir pedagogai iš visos respublikos.
Pranešimus skaitė LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja Laimutė Jankauskienė, kuri pristatė kaip keičiasi kasdieninė praktika vaikų darželyje. Skuodo vaikų lopšelio darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė pristatė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo  projekto „Edukacinių procesų modernizavimas Skuodo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose” įgyvendinimą ir rezultatus. Darželio direktorė konferenciją moderavo ir apžvelgė inovacijų diegimo organizacijoje emocinius aspektus.
Konferencijos metu praktine patirtimi dalijosi ir pranešimus skaitė Skuodo rajono vaikų lopšelių-darželių mokytojos metodininkės, dirbančios pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ir taikančios interaktyvių kubų metodiką ugdymo procese.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Simona Jurčė