Naujienos

JET laboratorijos atidarymas ir išplėstinis posėdis

Rugpjūčio 29 – oji Skuodo vaikų lopšelio-darželio bendruomenei buvo tikrai svarbi! Šią dieną oficialiai duris atvėrė „JET” laboratorija (jaunųjų ekperimentatorių ir tyrinėtojų) „Liepaitės” korpuse. Su šiais didžiuliais pokyčiais seimo narė Levutė Staniuvienė, Skuodo rajono savivaldybės atstovai sveikino lopšelio-darželio direktorę Audronę Pitrėnienę ir visą darželio bendruomenę. Renginio metu padėkota žmonėms, be kurios šios laboratorijos šiandien nebūtų, pristatyta „JET” laboratorijos vedėja, o kad šventė būtų dar gražesnė visus susirinkusius džiugino Skuodo rajono meno mokyklos vaikinų instrumentinis ansamblis (vadovas Mykolas Eiva).
Antroji dienos dalis persikėlė į „Saulutės” korpuso salę, kur visų pedagogų, specialistų ir kt. darbuotojų laukė išplėstinis posėdis. Posėdyje pristatytos vidaus įsivertinimo darbo grupės atlikto tyrimo išvados (pranešėja darbo grupės pirmininkė Laima Galdikienė), pritarta Skuodo vaikų lopšelio-darželio pedagogų etikos kodeksui (pranešėja direktorė Audronė Pitrėnienė), pristatyta ir pritarta elektroninio dienyno naudojimo tvarkai ir nekontaktinių darbo valandų suteikimo modeliui (pranešėja pavaduotoja ugdymui S. Jurčė). Posėdžio metu pristatyti ir atlikti darbai ruošiantis 2019 – 2020 mokslo metams (pranešėja pavaduotoja ūkinei veiklai Regina Ramanauskienė). Šios dienos susitikimas užbaigtas dainomis, sveikinimais ir dovanomis, juk turime kuo džiaugtis!

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Simona Jurčė