Naujienos

„Mano šeima” arba „Kai aš mažas buvau”

„Šeima ir darželis yra dvi pagrindinės ir svarbiausios auklėjimo institucijos. Tėvai pirmasis sunkumų įveikimo, bendradarbiavimo, viskuo dalijimosi pavyzdys vaikui. Vaikui atėjus darželin, į socializacijos procesą įsitraukia ir mokytojai. Darželį ir šeimą jungia tas pats objektas – vaikas, todėl jų bendradarbiavimo svarba akcentuojama visuose darželiui skirtuose dokumentuose, metodiniuose leidiniuose.“ (S. Dapkienė,1997)
Skuodo vaikų lopšelis-darželis bendru sutarimu įgyvendina bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima programą. Tam, kad geriau pažintume vieni kitus, š. m. gegužės 13 – 17 dienomis vyko stendiniai šeimų prisistatymai „Mano šeima” , „Kai aš mažas buvau”. Visą savaitę mažieji ugdytiniai pristatinėjo savo šeimas, į šeimų pristatymą įtraukdami ir savo tėvelius, o jau paruošiamųjų grupių vaikai pasakojo kokie jie buvo, kai buvo dar maži, maži. Šeimos pažinimas leidžia sužinoti apie tėvų interesus, lūkesčius, o perduodama informacija apie šeimą, tradicijas, pomėgius turtina vaikų ugdymą.  Tik pažiūrėkite – kokie mes gražūs!

Pavaduotoja ugdymui
Simona Jurčė