Naujienos

Visuotinis pedagogų ir tėvų tarybos posėdis

Š. m. balandžio 5 d. vyko visuotinis pedagogų ir tėvų susirinkimas, kuriame psichologė Simona Biveinytė pristatė lopšelyje-darželyje tyrimą – “Mokyklų psichologinio mikroklimato tyrimas prevencijos poreikiui nustatyti”. Tyrimo tikslai: 1. Psichologinio mikroklimato Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje įvertinimas ugdytinių saugumo požiūriu; 2. Bendravimo ir bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais situacijos ištyrimas. Bendru nutarimu pritarta psichologės S. Biveinytės pasiūlymams. O tam, kad rekomendacijas geriau įgyvendintume pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė pakvietė visus pateikti savo nuomonę ir siūlymus lentelėje, kaip būtų galima pagerinti vieną ar kitą sritis. Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje sistemingai atliekami įvairūs vidaus įsivertinimo tyrimai, atliekama refleksija ir aptarimai. Tačiau labai svarbu ir profesionalų atliekami tyrimai ir rekomendacijos.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė