Naujienos

Pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų tarybos posėdis

Gruodžio 14d. vyko paskutinis šių metų pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų tarybos posėdis. Posėdyje pasidžiaugta nuveiktais darbais, iškiliausiais renginiais, projektais ir ugdytinių pasiekimais. Pavaduotojos ugdymui S. Jurčė ir G. Savickienė pristatė ugdomosios veiklos planavimo gerinimo ir ugdymo proceso tobulinimo taikant veiksmingus ugdymo metodus ir naujas technologijas atvirų veiklų ir pedagoginės priežiūros išvadas, vidaus audito darbo grupė pristatė audito įsivertinimo atliktų tyrimų rezultatus. Posėdyje pritarta  naujam bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais programos projektui, išrinkta nauja pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų tarybos sekretorė Renata Zajavienė. Direktorė Audronė Pitrėnienė pristatė pranešimą „Skuodo vaikų lopšelio-darželio filosofijos ir jos įgyvendinimo modelis”.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Simona Jurčė