Naujienos

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Pedagogo ir ugdytinio emocinė dermė: ugdymo (si) džiaugsmo patirtys”, vykusi spalio 26 dieną Telšių „Džiugo” gimnazijoje, subūrė ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovus, pedagogus, pagalbos mokiniui specialistus iš 11 Lietuvos rajonų. Konferencijos viešnia – dr. A.Landsbergienė pasidalino savo įžvalgomis apie kompetencijas, kurios būtinos XXI amžiaus vaikui. Po pagrindinių pranešimų, konferencijos dalyviai dirbo 3 grupėse: ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių, direktorių pavaduotojų ugdymui; ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir ikimokyklinio ugdymo pagalbos mokiniui specialistų. Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktorė Audronė Pitrėnienė ir pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė pristatė pranešimą „Laimingas ugdytojas = laimingas ugdytinis”

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Simona Jurčė