Naujienos

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO „PADOVANOK ŠYPSENĄ“ ATGARSIAI

Tarptautinė  šypsenos diena – spalio 6 d. Šiai gražiai progai paminėti Skuodo vaikų lopšelio-darželio vyresnioji socialinė pedagogė Rita Vizgaudienė, meninio ugdymo mokytoja Lina Vitkauskienė ir vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Untulienė organizavo respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų konkursą “PADOVANOK ŠYPSENĄ”, kuris vyko rugsėjo 27 d. – spalio 20 d. Konkurse  buvo kviečiami dalyvauti šalies ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai. Konkurso tikslas – ugdyti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų meninius gebėjimus, patiriant teigiamas emocijas. Uždaviniai: skatinti vaikų domėjimąsi emocijomis, skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą per teigiamas emocija, ugdyti vaikų estetinį skonį, atskleisti kūrybinius gebėjimus, originalumą.
Dalyviai, panaudoję įvairias menines, netradicines priemones sukūrę šypseną, kūrybinį darbą nufotografavę, nuotrauką patalpino uždaroje, konkursui sukurtoje socialinio tinklo „Facebook“ grupėje  „KONKURSAS „PADOVANOK ŠYPSENĄ““
https://www.facebook.com/groups/2487322124761556

Kūrybinis darbas galėjo būti atliktas grupėje, lauke ar kitose netradicinėse erdvėse.
Sulaukėme daugybę nuostabių, originalių šypsenų – konkursui pateikti net 103 kūrybiniai darbai. Labai džiaugiamės ir dėkojame mokytojams, kad konkursą pasiekė net 13 kūrybinių darbų iš Skuodo vaikų lopšelio-darželio.
Konkurso kūrybinių darbų nuotraukas vertino komisija: Daiva Mažrimienė – laikinai einanti  Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigas, Skuodo vaikų lopšelio – darželio pavaduotoja ugdymui Genovaitė Savickienė, Skuodo Bartuvos progimnazijos dailės mokytoja metodininkė Lina Daukantienė ir Skuodo vaikų lopšelio-darželio meninio ugdymo mokytoja Lina Vitkauskienė, kuri išrinko net 6 geriausius kūrybinius darbus.  (2 – I vietos, 2 – II vietos, 2- III vietos).

 I vieta:

  1. Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“. „Voveriukų“ gr. Mokytojos Daiva Blažė, Renata Dženkauskienė.
  2. Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos Mielagėnų skyrius. Ikimokyklinio ugdymo grupė. Mokytoja Neringa Grikinienė.

II vieta:

  1. Vilniaus lopšelis-darželis „Spygliukas”, PU „Pelėdžiukų” grupė. Mokytojos Laima Cicėnienė ir Ramunė Pilotė.
  2. Vilniaus lopšelis-darželis ,,Puriena” ,,Meškučių” gr. mokytoja Gitana Ščit.

III vieta:

  1. Kauno lopšelis-darželis „Giliukas”, priešmokyklinė gr. „Smalsučiai” . Mokytoja Lina Marazienė, mokytojos pad. Aušra Adomaitienė;
  2. Panevėžio regos centras „Linelis”, „Saulučių” gr. ugdytiniai. Mokytoja Dovilė Šiudeikienė.

Komisija, vertindama darbus, atsižvelgė į kūrybinių darbų originalumą, išradingumą, temos atspindėjimą. Prizinės vietos,  buvo apdovanotos diplomais ir specialiais prizais.
Vaikus parengusiems mokytojams, švietimo pagalbos specialistams buvo parengta pažyma apie dalyvavimą konkurse bei elektroninė padėka, kurios patalpintos socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „KONKURSAS „PADOVANOK ŠYPSENĄ““.
Organizatoriai džiaugiasi ir nuoširdžiai dėkoja visiems už dalyvavimą. O kartu norisi palinkėti  šypsotis, nes šypsena sušildo širdis, suartina žmones, padeda gyventi!

Konkurso „PASDOVANOK ŠYPSENĄ“ organizatoriai