Naujienos

SUSITIKIMAS SU TĖVELIAIS „KURKIME VAIKŲ ATEITĮ KARTU“

Š. m. spalio 23 d. 17.00 val.  „Saulutės“ korpuso salėje vyko susitikimas su tėveliais „Kurkime vaikų ateitį kartu“. Susitikimo metu laikinai einanti direktoriaus pareigas Daiva Mažrimienė pristatė 2023-2024 mokslo metų prioritetus. Direktorė akcentavo, kad ikimokykliniame ugdyme svarbiausia emocinė vaikų ir darbuotojų aplinka, nes ugdome laisvą vaiką, kuris pats renkasi veiklą. Jei vaikas linksmas, saugus, gera darbuotojų savijauta, tai ir ugdymas bus kokybiškas.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė kalbėjo apie ugdymo turinio atnaujinimą, pristatė leidinius, pagal kuriuos dirbame. Pranešėja psichologo asistentė Sigita Galinskienė kalbėjo tėveliams apie vaikų adaptaciją ir savijautą, kaip palengvinti vaikų adaptaciją lopšelyje-darželyje. Sveikatos organizavimo specialistė Inga Žvirblienė kalbėjo apie higienos ir sveikatos užtikrinimą lopšelyje-darželyje, maitinimo organizavimą. Dėkojame tėveliams, kurie dalyvavo susitikime.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genutė Savickienė