Naujienos

Skuodo vaikų lopšelio-darželio dovana Skuodui!

Skuodo vaikų lopšelio-darželio bendruomenė sveikina Skuodo kraštą su gimimo diena! Net 21-a lopšelio-darželio ugdytinių grupė (328 vaikai) piešė ir kitomis kūrybos išraiškomis gamino dėlionę, kurioje pavaizduotos Skuodo rajono žymiausios vietos. Būtent taip, kaip Skuodą mato ir įsivaizduoja lopšelio-darželio vaikai – atskiros dėlionės dalys sugulę į vieną vietą! Darbuotojų ansamblis atliko J. Raišutienės dainą „Žemaitėjė brongi – mes tava vākā“.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, Simona Jurčė