Naujienos

RIĮDA „SVEIKATOS ŽELMENĖLIAI“ ATASKAITINĖ KONFERENCIJA

Š. m. kovo 30 d. įvyko Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ ataskaitinė konferencija tema: „ Gerosios darbo patirties sklaida – vaikų sveikatos ugdymas, stiprinimas, ikimokyklinio ugdymo įstaigose“.
Iš viso skaityta 18 pranešimų. Vienas iš jų Skuodo vaikų lopšelio-darželio, kurio tema „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“. Pranešėjos vyresnioji mokytoja Eglė Šimkienė ir mokytoja Renata Zajevienė. Pranešimo metu pristatyta sveikatos stiprinimo sistema mūsų darželyje, bei pasidalinta gerąją darbo patirtimi.

Vyresnioji mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Eglė Šimkienė ir mokytoja (auklėtoja), dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Renata Zajevienė