Valstybiniai projektai

RESPUBLIKINIO PROJEKTO VYKDYMAS

Š. m. vasario mėnesį su Vyturėlių grupės vaikais, jų auklėtojomis ir judesio korekcijos specialiste pradėjome vykdyti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektą „Lietuvos mažųjų žaidynės 2023“.
Šio projekto tikslas – ugdyti 1-7 metų vaikų fizinį raštingumą, pritaikant naujai sukurtą fizinio raštingumo modelį ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams Lietuvoje.
Projekto vykdymas iki rugpjūčio 31d.
Su Vyturėlių grupės vaikais atliekame įvairias užduotis, kurias mums, kas savaitę atsiunčia projekto organizatoriai. Jau atlikome I etapo 2 užduotis. Pirma užduotis buvo skirta ėjimo įgūdžiams lavinti, o antra pusiausvyrai lavinti.
Vaikų emocijos užfiksuotos nuotraukose.

Parengė judesio korekcijos specialistė Živilė Jazbutienė