Naujienos

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS IR TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Š. m. vasario 9 d. 18.00 val. ZOOM platformoje vyko lopšelio-darželio tarybos ir tėvų susirinkimas. Susitikimo metu buvo pristatyti lopšelio-darželio 2022 metų veiklos plano tikslų įgyvendinimo rezultatai (pranešėjos direktorė A. Pitrėnienė, direktoriaus pavaduotojos ugdymui: S. Jurčė, G. Savickienė),aptartas lėšų panaudojimas 2022 metų veiklos plano tikslų įgyvendinimui (pranešėja direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams R. Ramanauskienė). Taip pat pristatyti ir veiklos kokybės įsivertinimo grupės tyrimo „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plačiojo vertinimo pedagogų ir tėvų apklausa pagal išorinio vertinimo metodiką“ rezultatai ir rekomendacijos (Pranešėja veiklos kokybės įsivertinimo grupės pirmininkė L. Galdikienė). Darželio tarybos pirmininkė M. Beniušytė pateikė lopšelio-darželio tarybos 2022 metų veiklos ataskaitą. Aptarus praėjusius metus buvo pristatytas ir lopšelio-darželio 2023 metų veiklos plano projektas, kuriam buvo pritarta (pranešėja direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Jurčė.