Naujienos

Projekto „Edukacinių procesų modernizavimas Skuodo rajono ikimokyklinėse ugdymo įstaigose” metodinė diena

Šių metų rugsėjo 22 d. vyko Skuodo, Mosėdžio, Ylakių vaikų lopšelių-darželių ir Klaipėdos „Varpelio“ mokyklos-darželio metodinė diena. Klaipėdos „Varpelio” mokykla-darželis yra projekto „Edukacinių procesų modernizavimas Skuodo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose” konsultuojanti institucija, kuri teikia konsultacijas, mokymus ir rekomendacijas viso projekto metu, dėl IMO LERAN interaktyvių kubų panaudojimo ugdymo procese.
2019 m. prasidėjus projektui trijų darželių komanda vyko į Klaipėdą pasisemti gerosios kolegų patirties, susipažinti su interaktyvių kubų panaudojimo ugdymo procese galimybėmis, o baigiantis projektui, projekto pareiškėjas (Skuodo vaikų lopšelis-darželis) ir partneriai (Mosėdžio ir Ylakių vaikų lopšeliai-darželiai)  pasikvietė konsultuojančią instituciją įvertinti atviras pedagogų vedamas veiklas naudojant interaktyvius IMO LEARN kubus ir pateikti pastabas, rekomendacijas. Susitikimo metu stebėtos trys veiklos: „Mano kūnas“ (vyr. mokytoja L. Bernotienė) Mosėdžio vaikų lopšelyje-darželyje, „Rudens gėrybės“ (vyr. mokytoja E. Šimkienė) Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje, „Aš skaičiuoju“ (mokytoja metodininkė V. Navidanskienė) Ylakių vaikų lopšelyje-darželyje. Po atvirų veiklų vyko aktyvi sesija ir refleksija Skuodo darželyje, kur aptartos projekto veiklos, pateiktos rekomendacijos darbui su interaktyviais kubais.
Tikime, kad projekto metu prasidėjusi draugystė su Klaipėdos „Varpelio” mokykla-darželius tęsis ir pasibaigus projekto numatytoms veikloms.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Simona Jurčė