Naujienos

Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

„Kai įkvepia didis tikslas, jūsų mintys išlaisvėja, sąmonė ima plėstis visomis
kryptimis, jūs atsiduriate naujame, didingame ir nuostabiame pasaulyje.
Atbunda jūsų snaudusios galios ir gebėjimai… “     

                                                                                                                                                                                      Patandžalis

Š. m. sausio 6 d. Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje vyko Skuodo rajono savivaldybės Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas. Vadovai rinkosi darželio „Liepaitės” korpuse, kur direktorė Audronė Pitrėnienė pristatė atliktus šio korpuso darbus, vaikų ugdymo grupes, vykstančias veiklas.  Vadovams pristatyta ir šiame korpuse esanti „JET” (jaunųjų eksperimentatorių ir tyrinėtojų) laboratorija, kur vaikai aktyviai tyrinėjo bandelių tešlą, o tiriamoji veikla plėtojo vaikų kūrybines galias.
Antroji pasitarimo dalis persikėlė į „Saulutės” korpusą. Būtent čia, vadovai susipažino su „NUT” laboratorija, vaikai demonstravo veiklas su interaktyviomis grindimis, interaktyviais iMO learn kubais ir šviesos terapijos privalumais.
Pasitarimas baigėsi lopšelio-darželio salėje, kur vaikų ir mokytojų dainas keitė darželio vadovų pranešimas „Aukšti tikslai – organizacijos vystymosi prielaida” ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacijos valanda.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Simona Jurčė