Darbuotojų sąrašas, kontaktinė informacija

Laikinai einanti direktoriaus pareigas
Daiva Mažrimienė
el. paštas – direktore@skuododarzelis.lt
tel. +370 440 70 161

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Simona Jurčė
el. paštas – pavaduotoja@skuododarzelis.lt
tel. +370 440 70 161

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Genovaitė Savickienė
el. paštas – pavaduotojaugdymui@skuododarzelis.lt
tel. +370 440 70 161

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Tomas Kinčius
el. paštas – pavaduotojas.ukis@skuododarzelis.lt
tel. +370 440 70 161

Personalo ir raštinės vadovė
Renata Navickienė
el. paštas – sekretore@skuododarzelis.lt
tel. +370 440 70 161

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

1. Jurčė Simona Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas
2. Savickienė Genovaitė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Alšauskienė Joana Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
4. Bernotienė Rasa Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
5. Prialgauskienė Diana
Bernotienė Vaida
(vaiko per. atostogos)
Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
6. Urniežienė Laima Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
7. Galdikienė Laima Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
8. Girdžiūnienė Virginija Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
9. Grigutienė Alma Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
10. Jonutienė Loreta Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
11. Kontrimienė Vilma Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
12. Lazdauskienė Silvija Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
13. Liutkuvienė Sandra Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
14. Ramančikienė Aušra Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
15. Dirkstienė Daiva Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
16. Ripkauskienė Sonata Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
17. Rubinienė Nida Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
18. Šukienė Daiva Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
19. Tumienė Milda Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
20. Untulienė Lina Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
21. Vaškienė Aurelija Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
22. Vinogradovė Renata Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
23. Zajevienė Renata Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
24. Šlepavičienė Adelė
(vaiko pr. atostogos)
Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
25. Bružienė Vida Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
26. Butavičienė Rasa Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
27. Kubilienė Sada Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
28. Šimkienė Eglė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
29. Viskantienė Jolanta Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais
30. Gruzincevienė Laima Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais
31. Jakštienė Genovaitė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais
32. Liaučienė Jovita Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais
33. Šmitienė Lina Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais
34. Lekstutienė Oresta
Jonikaitė Aurelija
( vaiko pr. atostogos)
Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
35. Briška Robertas Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
36. Alonderienė Aušra Meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas
37. Vitkauskienė Lina Meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas
38. Mockienė Daiva Meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas
39. Jazbutienė Živilė Judesio korekcijos specialistė
40. Budrikienė Ramunė Logopedė
41. Pilibaitienė Rita Logopedė
42. Kinčius Tomas Specialusis pedagogas
43. Galinskienė Sigita Psichologo asistentė
44. Vizgaudienė Rita Socialinė pedagogė
45. Briška Robertas Specialusis pedagogas
46. Navickienė Renata Personalo ir raštinės vadovė
47. Gaurylienė Rasa Viešųjų pirkimų administratorė
48. Šulcė Gintarė Sandėlių administratorė, maitinimo organizavimo specialistė
49. Vengalienė Viktorija Maitinimo organizavimo specialistė
50. Žvirblienė Inga Sveikatos organizavimo specialistė
51. Venspolis Vilius Kompiuteristas
52. Ramanavičienė Irena Virėja
53. Matutienė Žydronė Virėja
54. Kusienė Simona Virėja
55. Šarpnickaitė Andžela Virėja
56. Jakštienė Regina Skalbinių prižiūrėtoja
57. Vainutienė Adelė Skalbėja
58. Balandis Zigmas Vairuotojas
59. Karbonskienė Vijolė Kiemsargė
60. Šilinskas Saulius Kiemsargis
Pagalbinis darbininkas
61. Zigmas Balandis Pagalbinis darbininkas
62. Kalendra Robertas Pagalbinis darbininkas
63. Aniščenko Svetlana Valytoja
64. Pocevičienė Jolanta Auklėtojo padėjėja
65. Ragainienė Irena Specialiojo ugdymo grupės auklėtojo padėjėja
66. Baužienė Genovaitė Auklėtojo padėjėja
67. Kungienė Rima Auklėtojo padėjėja
68. Drąsutytė Karolina Auklėtojo padėjėja
69. Kvietkauskienė Laura Auklėtojo padėjėja
70. Luotienė Daiva Auklėtojo padėjėja
71. Kazlauskienė Vilma Auklėtojo padėjėja
72. Šimkuvienė Laima Auklėtojo padėjėja
73. Sparnauskienė Laima Auklėtojo padėjėja
74. Šudeikienė Audra Auklėtojo padėjėja
75. Šlepavičienė Birutė Auklėtojo padėjėja
76. Simonavičiūtė Lina Auklėtojo padėjėja
77. Škimelienė Jolanta Auklėtojo padėjėja
78. Zubienė Jolanta Auklėtojo padėjėja
79. Sveisienė Vaida Auklėtojo padėjėja
80. Kupčinskienė Reda Auklėtojo padėjėja
81. Stankuvienė Antanina Auklėtojo padėjėja
82. Bričkuvienė Vida Auklėtojo padėjėja
83. Macevičienė Ona Specialiojo ugdymo grupės auklėtojo padėjėja
84. Dargienė Genoveita Specialiojo ugdymo grupės auklėtojo padėjėja
85. Bertienė Vilma Auklėtojo padėjėja
86. Jakštienė Regina Auklėtojo padėjėja