Naujienos

„AŠ ir mano šeima“

Vaikų grupėse „Smalsučiai“, „Gudručiai“, „Buratinai“ ir „Lašiukai“ pagal prevencinę programą rugsėjo mėnesį vedžiau užsiėmimą „AŠ ir mano šeima“.
Užsiėmimo tikslas – vaiko savęs suvokimas šeimoje.
Susėdę ratu klausomės meditacinės muzikos ir nusiraminame.  Aprimę dalijamės mintimis apie šeimą, kada ir kur jaučiamės saugiausiai. Kas yra šeima, kaip jie jaučiasi šeimoje, kokie jų santykiai su tėvais, seneliais, broliais ir seserimis. Ką labiausiai jie myli, kuom pasitiki ir kam patiki savo paslaptis. Kaip tarpusavyje bendrauja, kaip vienas kitą vadina: vaikai – tėvus, tėvai – vaikus. Vaikai piešia save ir savo šeimos narius. Taip vaikai atskleidžia savo vietą šeimoje ir tarpusavio santykius.

Psichologo asistentė Sigita Galinskienė