Naujienos

Atvirų durų diena

Š. m. kovo 14 – ą dieną lopšelyje-darželyje vyko atvirų durų diena. Atvirų durų dienos tikslas – vienyti tėvų ir mokytojų pastangas, siekiant aukštesnės ugdymo kokybės, plėsti bendradarbiavimo ryšius.
Šeima ir ugdymo įstaiga yra dvi pagrindinės ir svarbiausios auklėjimo institucijos, todėl  tėveliai buvo ne stebėtojai, bet kartu su savo vaikais, dalyvavo ugdymo procese, gavo atsakymus į jiems rūpimus klausimus, susitiko su pagalbos vaikui specialistais, meninio ugdymo pedagogais ir administracija. Tėveliams teko kartu atlikti tai, ką kasdien veikia jų vaikučiai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė