Naujienos

Spartakiada „Aukime sveiki – būkime laimingi“

Š. m. gegužės 22 d. Skuodo vaikų lopšelio-darželio „Liepaitės“ korpuse vyko rajono ikimokyklinių įstaigų vyresniųjų grupių vaikų šeimų spartakiada „Aukime sveiki – būkime laimingi“.
Spartakiados tikslas – bendromis pedagogų, sveikatos pagalbos specialistų bei bendruomenės pastangomis, formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, propaguoti sveikatos stiprinimo idėją tarp rajono ikimokyklinių įstaigų.
Spartakiados atidarymas prasidėjo visų dalyvių eisena, sveikatą stiprinančios mokyklos iškilmingu vėliavos įnešimu ir pristatymu. Lopšelio-darželio direktorė Audronė Pitrėnienė pasveikino visas šeimas, dalyvius, susirinkusius į spartakiadą ir nusiteikusius aktyviai, kartu su vaikais sportuojant, praleisti laiką. Visi dalyviai atliko  darželio himną „Darželį smagu“. Kiekviena komanda buvo paruošusi namų darbus, kuriuos linksmai nusiteikę pristatė.
Pavaduotoja ugdymui pristatė spartakiados taisykles: buvo paruoštos 4 rungtys: futboliukas, metimas į krepšį ir 2 estafetės. Visos rungtys buvo vertinamos balais, kiekvienai šeimai paruošti vertinimo kriterijai. Surinktus taškus vertino komisija: pirmininkė – lopšelio-darželio direktorė Audronė Pitrėnienė, švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Loreta Vasiliauskienė, pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė ir pavaduotoja ūkio reikalams Regina Ramanauskienė. 3 šeimos, daugiausiai surinkusios taškų, buvo paskelbtos nugalėtojomis, : 1 – ą vietą iškovojo Skuodo vaikų lopšelio-darželio „Saulutės“ korpuso J. J. Alonderių šeima, 2-ą vietą –  Ylakių lopšelio-darželio M. M.Grabių šeima, 3-ą vietą –  Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio S. E. Žvaginių šeima, šioms trims šeimoms įteikti padėkos raštai. Visos šeimos, dalyvavusios spartakiadoje, apdovanotos prisiminimo dovanėlėmis. Visi dalyviai, atlikę rungtis, vaišinosi vaisiais ir daržovėmis, gėrimais. Spatakiada pateisino lūkesčius – visi patyrė judėjimo ir saviraiškos džiaugsmą.

Pavaduotoja ugdymui Genovaitė Savickienė