Naujienos

Metodinis pasitarimas

Š. m. vasario 6 dieną Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje vyko bendras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių metodinis pasitarimas, kuriame buvo aptarti kompetencijų ir veiklų įsivertinimo rezultatai už 2018 metus, sudarytos problemų sprendimo metodinės grupės, pagal kurias dirbsime visus metus. Probleminių grupių darbo metu bus gilinamasi ir sprendžiamos problemos smulkiosios motorikos, tyrimų ir eksperimentų, teatro ir kalbinės ūgties, sveikatinimo ir fizinio aktyvumo, IT panaudojimo specialiojo ugdymo, IKT panaudojimo vyresniojo  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Simona Jurčė